Getat

 

Getat(Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp) Uygulamaları

 
 
 

“Geleneksel ve tamamlayıcı tıp” bedensel, zihinsel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, iyileştirme ve tedavi etmekle beraber sağlıkta iyilik halinin sürdürülmesinde kullanılan, farklı kültürlere ait teori, inanç ve tecrübelere dayalı bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür.

 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında usulsüz ve bilgisizce yapılan uygulamaları önüne geçmek amacıyla sağlık bakanlığı 27 ekim 2014’te yayınladığı bir yönetmelikte GETAT uygulamaları yetkisini yalnızca bu alanda sertifikalı eğitim programlarını başarıyla tamamlamış hekimlere ve sadece kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimlerine verilmiştir.

 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri nelerdir ?

Homeopati

Fitoterapi

Ozon Terapi

Kupa-Hacamat

Mezoterapi

CGF/PRP Uygulamaları

GETAT UYGULAMALARI