Ozon

Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir (O3). İki atomlu normal
atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Bu nedenle Ozon, süper
oksijen olarak kabul görür.Ozon için çok eski tarihlerde Yunanca “Tanrının Nefesi ” ismi
verilmiştir. Özellikle şimşek ve yıldırımların oluştuğu fırtınalardan sonra taze hava
kokusu diye içimize çektiğimiz havada bu hissi yaratan, bulutların elektriklenmeleri
esnasında meydana gelmiş olan ozondur.Ozonun etkileri ve yaşamımız için gerekliliği
1800’lü yıllarda keşfedilmiştir. Ozonlama ise, yaklaşık 150 yıldır bilinen bir teknoloji
olmasına rağmen kıymeti daha yeni anlaşılmaktadır.
Ozon, yaşamın kendisidir; Atmosferin üst tabakalarında hayati bir önem taşır. Atmosferi
oluşturan azot, oksijen ve karbondioksit gibi temel gazlara göre oldukca düşük oranda
bulunan ozon, gerek iklimi etkilemek ve gerekse yer yüzeyindeki canlıların
korunmasında önemli rol oynamaktadır.
Ozon sağlığımız ve yaşamımızın bize geri verilmesidir. Ozonterapi güvenli, etkili ve
bilimsel bir uygulamadır.
Kan yoluyla, kas içine, cilt altına, torbalama sistemi ile rektal (makat) ve vajinal yol gibi
yöntemler ile birçok hastalıkta ve sağlığı korumak amacıyla kolaylıkla
uygulanabilmektedir
Ozon gazı, tıpta hastalıkların tedavisinde 100 yıldan fazla zamandır yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Aktif oksijen molekülü olan ozon gazı kullanılarak yapılan iyileştirici
tedavilere “ozon terapi“ denilmektedir.
Medikal ozon tedavisi hastalıkların tedavisi ve bazende hastalıkların tedavisine yardımcı
olmak amacıyla ozon gazının değişik şekillerde vücuda verilmesi olarak tanımlanır.
Ağırlıklı olarak İtalya kaynaklı bir tedavidir. Ozon oldukça toksik bir gazdır. Bu nedenle
bu tedavilerde ozon gazı saf olarak değil çok düşük oranlarda oksijenle karıştırılarak
verilir. Yani verilen gazın çok büyük kısmı oksijen çok az bir kısmı ozondur (ortalama
20mcg/ml). Bu oran tedavi edilen hastalığa ve uygulama yöntemine göre değiştirilebilir
(1 – 60 µg/ml).

Ozonterapinin Kullanıldığı Hastalıklar

❖ Diabetes mellitus (şeker hastalığı)
❖ Romatoid artrit
❖ Fibromiyalji
❖ Dolaşım bozuklukları
❖ Gut hastalığı
❖ Candidiasis
❖ Nörovejetatif hastalıklar: Alzheimer, parkinson, demans
❖ Pulmoner hastalıklar: Amfizem, KOAH, akut respiratuar stres

❖ Oftalmolojik hastalıklar: Retinitis pigmentosa, katarakt, glokom, yaşa bağlı maküler
dejenerasyon
❖ Vasküler hastalıklar: Hipertansiyon, venöz yetmezlik, periferal arteriyel hastalık, venöz
staz
❖ Viral hastalıklar: Herpes simplex, herpes zoster, AIDS, hepatit A, B, C, human
papilloma virus, Corona virüs
❖ Serebral palsi
❖ Alerjik hastalıklar
❖ Kronik yorgunluk sendromu
❖ Sistemik Lupus Eritematozus
❖ Crohn hastalığı
❖ Enflamatuar bağırsak hastalığı
❖ Avasküler nekroz (AVN)
❖ İyileşmeyen kronik yaralar
❖ Diyabetik ayak yaraları
❖ Kanser tedavisinde tamamlayıcı tedavi olarak
❖ Ozon tedavisi de insan vücudunun iki güçlü potansiyeli olan “antioksidan” ve
“antiinflamatuar” potansiyellerini kullanan ve tüm vücutta bir alarm reaksiyonuna
neden olarak vücudu hastalıklar karşısında güçlendiren bir tedavi yöntemidir. Son
yirmi yılda yapılan araştırmalar, ozon tedavisinin pek çok yönden insan vücudunun
kendi tedavi edici potansiyellerine katkısı olduğunu göstermiştir.

Kanserde ozon:

Nobel ödülü sahibi bilim adamı Dr. Otto Warburg, kendisine Nobel ödülü kazandıran
çalışmalarında;
Kanserin temel nedenin oksijensiz yaşam (tümör hücresinin oksijensiz yaşama-
anaerobik-yeteneğinde olduğu, normal hücreler oksijene gereksinim duyan-aerobik-
yaşam) olduğu,
Vücuttaki ‘onkojen’ler (yani tümörgenler)in; stres, kirlilik, radyasyon yanında oksijensizlik
gibi faktörlerle uyarılarak kanserin başlayabildiği,
Oksijen eksikliğini, kanserin yayılmasını kolaylaştırdığı, kanser hücrelerinin, oksijen
açısından zengin bir ortamda varlıklarını sürdüremediği, yeterli oksijen sağlandığında ise
tümör dokusunun beslenmesinin bozulduğu ve tümör hücrelerinin öldüğü,
Ozonun, direkt tümör hücrelerini öldürücü etkisi(oksidasyon-yakıcı-etkisi) yanında
tamamlayıcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini engelleyici ve kemoterapi-radyoterapinin
tümör üzerindeki öldürücü etkilerini arttırarak tamamlayıcı tedavi olarak oldukça başarılı
bir şekilde kullanıldığı saptanmıştır.

Karaciğer hastalıklarında ozon:

Karaciğer hücrelerinin fonksiyonlarında yardımcı olarak karbonhidrat, yağ ve şeker
seviyesini normalleştirir.
Karaciğer hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak, karaciğer yetersizliği ve karaciğer
YAĞLANMASINDA destekleyici olarak kullanılır.
Karaciğer iltihaplarının,ilaç ve kimyasallarının karaciğer üzerindeki tahribatının en az
seviyede olmasını sağlar.

Kadın Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Enfeksiyon kaynaklı veya habis kadın hastalıklarında, ozon terapi, tek başına veya diğer
tedavi ajanları ile birlikte kullanılabilir. Ozon terapi antienfektif özellikleri, bağışıklık
sisteminin güçlendirici özellikleri ve doku onarımını arttırıcı özellikleri nedeniyle kadın
hastalıklarında çok başarılı sonuçlar vermektedir.
İltihaplı vajinal hastalıklar, ürogenital enfeksiyonlar, rahim ağzı yaraları, yumurtalık ve
tüplerin iltihaplı hastalıkları, rahim, rahim ağzı, ve yumurtalıkların habis tümörleri, rahim
kanserleri ozon terapinin etkin olarak kullanıldığı jinekolojik hastalıklardır.
Ozon gerek mantar, gerekse bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların
tedavisinde etkilidir. Özellikle mantarlar ozon terapi ile hızla yok olurlar. Bu nedenle
akıntılı-kaşıntılı vajinitler ozon terapi ile kısa sürede düzelir.
Ozon tedavisi, infertilite(kısırlık) tedavilerinde de hem kadın hem de erkek infertilitesinde
etkin ve başarılı bir tedavidir. Yumurta ve sperm kalitesini artırıp sağlıklı embriyo
oluşumunu ve enfeksiyonları önleyerek gebeliğin sağlıklı devamını sağlamada önemli bir
destek tedavidir.
Major ozon terapi (kan ozonlama), makat yolu ile barsağa ozon verilmesi (rektal
insüflasyon), vajina içine ozon verilmesi (intravajinal insüflasyon) kadın hastalıklarında

kullanılan başlıca yöntemlerdir. Hastanın durumuna göre yukarıdaki yöntemlerden bir
veya bir kaçı bir arada uygulanabilir.

Solunum sistemi hastalıkları ve astımda ozon:

İmmünmodülatör (bağışıklı sistemi düzenleyicisi) ve mikrop öldürücü etkisiyle ASTIM,
BRONŞİT, ZATÜRRE, TÜBERKÜLOZ, KOAH gibi hastalıkların tedavisinde,ilaçların
azaltılmasına ve nefes darlığının azaltılmasına yardımcı olur, alerji ve astım krizlerinin
daha az şiddet ve sıklıkta oluşmasına neden olur. Özellikle astım ve alerjik bronşitlerde
başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Kalp hastalıklarında ozon:

Kalp hastalıklarının tümünde ozon tedavisi diğer tedavi yöntemlerini desteklemek
amacıyla kullanılır.
Kalp yetmezliklerinde,
Kalp kası hastalıklarında,
Koroner damarlar tıkanıklarında, oksijenlenmeyi arttırarak, damar içi basıncı düşürerek,
kanın akışkanlığını artırarak, kalp iletimini ve dolayısıyla ritmini düzenleyerek kalbin
önündeki yükü azaltarak etkili olur.

Göz Hastalıkları için Ozon Tedavisi

Göz hastalıkları ozon tedavisi yöntemi ile tedavi edilebiliyor. Özellikle yaşa bağlı olarak
damarların yapısında bozulmalar meydana gelebiliyor. Optik sinirler ve retinada hasar
oluşumu, göz hastalıklarının meydana gelmesine neden oluyor. Bu durumlarda ozon
tedavisi meydana gelen göz hastalıklarının tedavi edilmesinde yardımcı oluyor. Her ne
kadar göz hastalıkları ile ozon terapisinin ilişkisi için kesin sonuçlar olmasa da, bu
yöntemi deneyen hastalar göz hastalıklarında kesin bir iyileşme olduğunu ortaya
koymuşlardır.

Bakteri ve Mantar Enfeksiyonları için Ozon Tedavisi

Bakteri ve mantarlar ozon tedavisi sayesinde tedavi edilebiliyor. Uzun süredir suların
arıtılması için kullanılan ozon, hastalıkların neden olduğu ajanların ortadan kaldırılmasını
sağlıyor. Ayak mantarı hastalığında ozon terapisinden sık sık faydalanılıyor. İnatçı mantar
enfeksiyonlarına en kısa süre içinde veda etmek isteyen kişiler ozon terapisi tercih
edebiliyor.

Diyabet (Şeker Hastalığı):

3 aylık bir dönem içerisinde 12 seans tedavi uygulanır. Tedavi süreci sonunda hastanın
açlık ve tokluk kan şekeri düzeyleri ile hiperlipidemisi dengelenir. HemoglobinA1c değeri
normal sınırlara geriler. Meydana gelen iyileşme uzun süre devam eder. Mevcutta
kullanılan ilaçlara olan ihtiyacı azaltır. Kan şekerinin regülasyonu sağlanır ve
antidiyabetik ilaç gereksinimi azalır.

Hepatit B, C (Kronik Viral Karaciğer Hastalıkları):

4-5 aylık bir dönem içerisinde 20 seans ozon tedavisi kullanılır. Tedavi sonrasında
hastanın karaciğer enzim seviyelerinde düzelme, virüs testlerinde düzelme sağlanmakta
olup eğer tedavi uzatılırsa kalıcı iyileşme yaşanmaktadır.

Alerji ve Alerjik Astım:

2 – 2,5 aylık bir dönem içerisinde 12-18 seans arası ozon tedavisi kullanılır. Tedavi
sonucunda nefes darlığı, cilt döküntüleri, kaşıntı, burun tıkanıklığı gibi alerjiye bağlı
semptomlar gerilemeye başlar. Hastanın kronik akciğer hastalığına (KOAH) yakalanması
önlenmiş olur.

Hipertansiyon:

2 – 2,5 aylık bir dönem içerisinde 18 seans kombine ozon ve akupunktur tedavisi
kullanılır. Tedavi sonucu hastanın tansiyon değerleri hızlı bir şekilde normale döner.
Kullandığı ilaç miktarı azalır. Tedavi sonucu elde edilen iyileşme tedavi tamamlandıktan
sonra da uzun süre devam eder.

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA

Ozon tedavisi sinir sistemi hastalıklarında beyin oksijenlenmesini arttırarak, damar
düzenleyici olarak kullanılmaktadır.
Migren
Multipl Skleroz
Parkinson
Polinöropati, myotoni, muskular distrofi, ALS gibi kas-sinir hastalıklarında
Spastik çocuklarda, serebral palsi, SSPE gibi beyin ensefalitlerinde
Beyin kanaması-vertebrobaziler yetmezlik (vertigo) gibi beyin kanlanması ve
oksijenlenmesinin azaldığı durumlarda, baş dönmesi ve yürüme güçlüğünde olumlu
etkileri vardır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEDE

İmmünmodülator (immün-bağışıklık sistemi düzenleyici) olarak düşük ve orta dozlarda
verildiğinde organizmanın kendi direncini aktive etmektedir
Mikropların öldürülme mekanizmalarından birisi olarak FAGOSİTOZ olayını hızlandırır
Savunma hücrelerinin (beyaz hücreler) sayısını arttır
Savunma hücreleri tarafından salgılanan İNTERLÖKİN adı verilen savunmayı sağlayan
maddenin vücuttaki yapımını arttırır.

KRONİK YORGUNLUK VE STRES DURUMLARINDA

Çağımızın hastalığı “kronik yorgunluk” sendromunda da kişiler yorgunluk gerektirecek
bir iş yapmadığı halde, kendilerini yorgun hissederler.
Ozon, stres hormonu olarak adlandırılan ADRENALİN’in vücutta yakılmasını sağlayarak
stresin azalmasını,

Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin aktivasyonu ile kendimizi daha enerjik ve iyi
hissetmemizi,
Soluduğumuz hava ve besinlerdeki, aldığımız gıdalardaki, insanı zehirleyen atıkların
arındırılmasını,
Kaslarda birikerek yorgunluğa yol açan laktik asidin giderilmesini,
Hücre ve dokulardaki enerjinin artması sonucu beyin hücre fonksiyonlarının
iyileşmesiyle hafızanın güçlenmesini,
Oksijen yetmezliği nedeniyle aksayan organ ve hücre çalışmasının yeniden başlamasını
sağlar.

Ozon Tedavisinin Yararları

❖ Kan dolaşımını artırarak damar yüzeyindeki aterosklerotik plakların oluşumunu
engeller, kılcal damarlardaki tıkanmaları giderir.
❖ Deri kan dolaşımını arttırarak cilt yenilenmesini, sıkı ve pürüzsüz görünüm oluşmasını
sağlar. Daha temiz, daha yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt sağlar.
❖ Alyuvarların elastikiyetini arttırarak kılcal damarlardan geçişini hızlandırır. Kanın
dokulara oksijen bırakma yeteneğini arttırarak organların oksijenlenmesini arttırır.
❖ Beyaz kan hücrelerinin oluşumunu arttırır, fonksiyonlarını düzenler,
❖ Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara direnci artırır.
❖ Kan ve lenf sistemini temizler, detoks edici özelliği ile vücudumuzdaki kimyasal
maddelerin temizlenmesine yardımcı olur. (böcek öldürücüler, ilaç atıkları, asidik
maddeler, tarım ilacı kalıntıları )
❖ Bakteri,virus ve mantarları öldürür,
❖ Hızlı büyüyen kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engeller.
❖ Vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlayarak ağrı kesici özellik
gösterir.
❖ Bağışıklık sistemini düzenleyici özelliği ile, bağışıklık sisteminin iyi çalışmamasından
kaynaklanan hastalıkların tedavisinde iyileştiricidir.
❖ Kaslarda biriken toksini gidererek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini arttırır.
❖ Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarının iyileştirir,
❖ Hormon ve enzim üretimini normale döndürür,
❖ Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir.
❖ Depresyon ve sıkıntıyı azaltıcı etkisi vardır.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Major Yöntem: En yaygın kullanım metodudur. Bu metodla kişiden 50-200 ml arasında
alınan kan, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye enjekte edilir.
Minor Yöntem: Kişiden alınan 2 – 5 cc arası kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak
kişiye enjekte edilir.
Vücut Boşluklarına Ozon Verilmesi: Rektal – Makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna
püskürtme yöntemi ile kişiye ozon verilir.
Eklem İçine Ozon Gazı Verilmesi: Kas İskelet Sistemi rahatsızlıklarında, uygun bir iğne ile
belirli dozda ozon gazı kişinin eklemlerine enjekte edilir.
Tedaviler ortalama 10-12 seansta tamamlanır. Hastaya ve hastalığa göre seans sayıları
artabilir.

KİMLERE UYGULANMAZ?

Ozon güvenilir ve doğal bir tedavi yöntemidir. Doğru uygulandığında neredeyse hiçbir
yan etkisi yoktur.
Ancak;
Favizim (GL-6-F dehidrogenaz enzim eksikliğinde),
Aşırı hormon yüksekliği ile seyreden hipertiroidi,
İleri derece kansızlık, kanama ve pıhtılaşma bozukluğu olanlarda,
Kronik ve tekrarlayıcı pankreas iltihaplarında,
Yeni gelişmiş kalp krizi ve beyin kanamalarında ozon uygulasından kaçınılmalıdır.

SONUÇ

Ozon tedavisi bütün bu olumlu özellikleri taşır. Oldukça pratik ve yararlı bir doğal tedavi
yöntemi olmasından dolayı tercih edilir. Hiçbir ilaçla etkileşim yapmaz. Bu nedenle çeşitli
hastalıklardan dolayı ilaç kullanması gereken kişilerin ozon tedavisinden

faydalanmasında herhangi bir sorun olmaz. Yan etkileri yoktur. Tek başına
uygulanabileceği gibi diğer tedavilere ek olarak da uygulanması mümkündür. Tedavide
kullanılan ozon saf oksijenden elde edilmektedir. Ozon tedavisi hiçbir ilacın sahip
olamadığı kadar çok geniş bir alanda etki göstermektedir.
Diğer tıbbi tedavi yöntemlerinde de olduğu gibi ozon terapide beklenen yarar hastalığın
ve hastanın durumuna bağlıdır. Ancak ozon tedavisi ile hastanın genel durumunda
iyileşme ve yakınmalarında büyük ölçüde azalma olmaktadır.
Ozon tedavisi alternatif bir tedavi değil tamamlayıcı bir tedavidir.