Homeopati

Homeopati Nedir ?

Homeopati nedir ?insanı bir bütün olarak gören ve vücudun kendi kendini iyileştirmesine yardım ederek genel iyileşmeyi sağlamaya çalışan bir bütünsel tıp yöntemidir. Doğal, etkili ve bilimsel bir tedavi yöntemi olan homeopatinin temel prensibi “benzeri benzerle tedavi etmek” tir. Bu, binlerce yıldır bilinen, günlük hayatımızda var olan, asla değişmeyen ve her durumda geçerli olan bir doğa kanunudur. Hipokrat ve İbn-i Sina gibi hekimler de aynı ilkeyi kullanmış ve anlatmışlardır.

HOMEOPATİ NASIL YARDIMCI OLUR ?

Homeopatinin bir tedavi yöntemi olarak ortaya çıkması ise bu bilimin babası sayılan hekim, eczacı ve kimyager Samuel Hahnemann ( 1755-1843, Almanya) ile olmuştur. Hahnemann, kınakınanın hastalarda ateşi düşürdüğünü, buna karşılık sağlam bedenlerde ateşe benzer durumlar yarattığını gözlemlemiş ve “ilaçlar, hasta insanda iyileştirdiği belirtileri sağlıklı insanda ortaya çıkarır” sonucuna varmış, homeopatinin temelini oluşturacak ilaç denemeleri (proving) yapmaya başlamıştır.

HOW HOMEOPATY HELPS ?

Homeopati ile yaşam enerjisine hastalığı nasıl yok edebileceği bilgisi verilir, bu bilgiyi veren homeopatik remedilerdir. Bu remediler kaynağını doğadan alır ve bitkiler, mineraller, hayvanlar, salgılar bulunan 3000’ e yakın remediye kaynak oluşturur. Akut durumları tedavi ederken semptomlara yönelik tedaviler yapılabilirse de asıl olan yapısal tek ilacın en düşük dozda verilerek iyileşmenin sağlanmasıdır. Bu genel iyileşme yaşanırken temel hedef immün sistemin güçlenmesi, gerçek ve kalıcı iyileşmenin sağlanmasıdır.

Homeopatide sağlık ve iyileşme anlayışı, bedendeki enerji kuvvetine dayanır. Hahnnemann’ın bunu anlatmak için kullandığı terim yaşam gücü, yaşam prensibidir.

“Sağlıklı insanlarda, maddi organizmayı (bedeni) canlandıran… yaşam gücü… hiçbir kısıtlama olmadan hüküm sürer ve organizmanın bütün parçalarını hem duygular hem de işlevler bakımından hayranlık uyandıran, uyumlu, canlı bir şekilde tutar….Maddi organizma, yaşam gücü olmadan hissedemez, işleyemez ve kendini koruyamaz. Bütün hislerini ve yaşam işlevlerini sadece ve sadece bu maddi olmayan yaşa gücüne borçludur. Maddi organizmaya hastalıkta da sağlıkta da can veren yaşam gücüdür.”

Homeopati, hastalığın semptomlarını tedavi etmez, vücudun yaşam enerjisini güçlendirerek bozulan dengenin tekrar oluşmasını sağlar. Tek hücreden hasıl olan kişiyi alanlara ayırmadan fiziksel, duygusal ve zihinsel bir bütün olarak ele alıp tedavi eden homeopati, fitoterapiden sonra en çok kullanılan tamamlayıcı tıp tedavi yöntemidir .

Dünya Homeopati Kongresindeki Sunumum

Homeopati gebelikte güvenli ve etkin bir tedavi yöntemidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir