Tüp Bebek Tedavisi

Tüp Bebek Tedevisi

Tüp bebek; daha önceden olgunlaşması için uyarılmış yumurtaların, ovule olması (yumurtlama) için yapılan uyarma iğnesinden 36 saat geçmeden anestezi altında ultrason eşliğinde toplanması ve toplanan bu yumurtaların embriyologlar tarafından soyulma işlemlerinden sonra, özel işlemlerden geçirilerek hazırlanan spermlerle tek tek laboratuvar koşullarında vücut dışında döllenmesi işlemidir. İşlem sonrası döllenebilmiş olan yumurtalar embriyo adını alır ve gün gün çoğunlukla time-lapse yöntemiyle örselenmeden takip edilir. Embriyologun seçtiği iyi kalite embriyo uygun dönemde anne adayı rahmine ince bir kanül yardımıyla transfer edilir.

 

Aşağıdaki Durumlarda  Tüp Bebek Yapılabilir:

 
 

1.Hasta uzun zamandır infertil ancak en az 3 kere aşılama yapıldığı halde tutmayan kısırlığın nedeni tam olarak açıklanamamış olgularda

2.Tedavi olduğu halde gebe kalmayan endometriozis hastaları

3.Yumurtlamayı artıracak ilaçlar kullanıldığı ve aşılamada en az 3 kere yapılan polikistik over gibi az yumurtlayan olgularda tüp bebek yapılabilir.

  • Erkekte yapılan sperm analizi aşılamaya dahi izin vermeyecek ölçüde kötüyse.
  • Kadının yumurtalık kanallarının kapalı olması.
  • Talasemi gibi genetik geçişli hastalığa sahip ailelerin hastalığı taşımayan çocuk elde etmeleri için preimplantasyon genetik (PGD) inceleme yapabilmek için tüp bebek uygulaması yapılır.

KLİNİĞİMİZDE UYGUN GÖRÜLEN HASTALARIMIZDA ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ İNFERTİLİTE MERKEZLERİNDE TÜP BEBEK TEDAVİSİ YAPILMAKTADIR.